0724537272 info@zitar.se

Lufttäthetsprovning och Termografering

En lufttät och välisolerad byggnad är viktigt ur energisynpunkt, för att undvika fuktproblem och för att erhålla en god innemiljö. Att byggnaden är lufttät är även viktigt ur brandsynpunkt och för att undvika ljudproblem.

 

Täthetsprovning

Täthetsprovning (tryckprovning) av byggnader är en effektiv metod för att kontrollera en byggnads lufttäthet.

Provning kan utföras både i nya och äldre hus.

Provning kan utföras av enstaka lägenheter eller hela byggnader samtidigt.

Vid nyproduktion är det lämpligt att utföra en första provning i tidigt skede då det är enklare att avhjälpa ev. brister.

I samband med täthetsprovning utförs oftast en luftläckagesökning så att ev. täthetsbrister sedan kan åtgärdas.

Vi utför lufttäthetsprovning enligt svensk standard SS-EN 13829 eller SS EN ISO 9972:2015 där man mäter läckageflödet och räknar ut byggnadens läckagetal. Läckagetalet kan sedan jämföras med uppställda krav i normer, uppställda krav för objektet eller vad man har räknat med i energibalansräkningen.

 

Byggtermografering

Termografering är en effektiv metod att lokalisera isoler- och täthetsbrister utan förstörande ingrepp. Termografering utförs oftast enligt svensk standard SS-EN 131 87, i vissa fall utförs en förenklad riktad mätning.

Mätutrustning

Vi använder senaste teknik med värmekamerautrustning från FLIR och täthetsprovningsutrustning av typ Blower Door. Flera täthetsprovningsutrustningar kan användas parallellt vid provning av stora byggnader.

 

God Lufttäthet i byggnader

Lufttäthetsmätning, vilket ofta även benämns lufttäthetsprovning, provtryckning, tryckprovning eller blowerdoor-provning, utförs åt byggherrar, förvaltare och byggentreprenörer för att verifiera att uppställda lufttäthetskrav uppfylls. God lufttäthet i byggnader har stor betydelse för dess energianvändning och termiska komfort. Dessutom är det viktigt bl.a. för att minimera risken för fuktskador samt för att erhålla önskad funktion på byggnaders ventilationssystem.

Vi besöker er

Varje byggnad är unikt, och för att säkerställa ett väl genomfört täthetsprov, erbjuder vi alltid att besöka er för att kunna se över vilka åtgärder som eventuellt behöver genomföras innan provtryckning.

Inför täthetsprovning

Lufttäthetsmätning kan ej utföras när full verksamhet pågår i byggnaden eftersom ventilation skall vara avstängd och tätad inklusive avlopp, ytterdörrar, fönster etc. ska vara stängda och alla innerdörrar skall vara öppna.

Vi är certifierade

Vi utför lufttäthetsprovning enligt svensk standard SS-EN 13829 eller SS EN ISO 9972:2016

 

Här visar vi bilder från vår vardag.

Testning pågår
Flirkameran hittar läckage
Utkastare till Vattenslangen

Vill du beställa lufttäthetsprov kontakta oss idag.

 

Vi kontaktar dig snarast

1 + 7 =